Back to Top

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Nieuwe stap in breed offensief

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft met vragen en opmerkingen vanuit de fracties verslag uitgebracht van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en het uitvoeren van het breed offensief.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Toolbox Corona en Banenafspraak online

Met de Toolbox Corona en Banenafspraak wil het project 'Op naar de 25.000 banen' inclusieve organisaties steunen. De toolbox bevat informatie over voor hen relevante wet- en regelgeving en daarnaast zijn tips en adviezen over de begeleiding van medewerkers te lezen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 daalde de kans op een baan voor deze groep flink. In de eindevaluatie van de Participatiewet noemde het SCP een aantal structurele aandachtspunten. Eén daarvan is de manier waarop de begeleiding naar werk wordt gefinancierd. Momenteel dragen gemeenten de volledige kosten van het begeleiden van deze mensen naar werk. Ze profiteren echter maar voor een deel van de daling in de uitgaven aan zorg en veiligheid.

Bron: 
Centraal Planbureau

Lees verder

Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

Het Verwey Jonker Instituut heeft een interessant onderzoek gedaan met als titel Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van 40 bedrijven, die zijn geïnterviewd, naast literatuurstudie.

Hier een aantal highlights uit de publicatie. Baancreatie is het ontstaan van nieuwe, betaalde, niet-gesubsidieerde functies als gevolg van besluiten en handelen van werkgevers.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Zet in op begeleiding en basisbanen! 16 maart 2020

Zet in op begeleiding en basisbanen! 16 maart 2020
Zet in op begeleiding en basisbanen! 16 maart 2020
Zet in op begeleiding en basisbanen! 16 maart 2020

Vorig jaar hebben we vanuit landelijk kennisinstituut Movisie, samen met Divosa, het initiatief genomen om een aantal praktijken bijeen te brengen in de ontwikkelgroep 'Waardevol werken'. Hier worden ervaringen, kennis en expertise gedeeld van initiatieven die zich richten op waardevol werk. Dit artikel verscheen in ons relatieblad Movisies. Meer lezen? Klik hier om naar de online versie van Movisies te gaan.

Bron: 
Movisie

Lees verder

Kan de uitvoering van de Participatiewet verbeterd worden?

Kan de uitvoering van de Participatiewet verbeterd worden?
Kan de uitvoering van de Participatiewet verbeterd worden?
Kan de uitvoering van de Participatiewet verbeterd worden?

Recentelijk bracht de FNV een onderzoek uit naar ervaringen van bijstandsgerechtigden met gemeentelijke dienstverlening in het kader van de Participatiewet.(1) Vooral twee uitkomsten stemmen tot nadenken. Ten eerste de uitkomst dat een aanzienlijk deel van de geënquêteerden zich onheus bejegend voelt door de ambtenaren van de sociale dienst, bijvoorbeeld omdat deze ambtenaren een als kleinerend of bevoogdend ervaren houding aannemen.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Eerste Kamer moet Wajongwetgeving uitstellen

Eerste Kamer moet Wajongwetgeving uitstellen
Eerste Kamer moet Wajongwetgeving uitstellen
Eerste Kamer moet Wajongwetgeving uitstellen

Staatssecretaris Van Ark wil dit advies echter niet betrekken bij haar wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong, waarover de Eerste Kamer binnenkort debatteert. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: 'De argumentatie van de staatssecretaris om dit advies terzijde te leggen getuigt van minachting voor jonggehandicapten. Er is niet geluisterd naar de reële bezwaren die zij maakten, onder andere over de achteruitgang in hun inkomen.

Bron: 
FNV

Lees verder

Website Op naar de 25000! online

Onlangs is de website Op naar de 25000! gelanceerd. Binnen de overheidsinstanties wordt vanuit de Banenafspraak naar 25000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gezocht. Op de site is gerichte informatie te vinden om overheidsmedewerkers hierbij te helpen. Neem eens een kijkje in deze nieuwe portal! 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Psychisch verzuim: de 10 inzichten van de experts

Psychisch verzuim, en dan met name stress en burn-out, is de voornaamste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. En dit aandeel stijgt met het jaar. Toch is er veel dat werkgevers kunnen doen om dit verzuim bij hun medewerkers te voorkomen of terug te dringen. We hebben de 10 belangrijkste lessen voor werkgevers op een rijtje gezet.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Groningen maakt (nog meer) werk van uitstroom uit de bijstand

Ondanks de economische voorspoed zijn ruim 10.000 Stadjers werkloos. De gemeente Groningen stelt extra maatregelen voor om meer mensen aan werk of een opleiding te helpen. De gemeente doet al veel op het gebied van werk en participatie, benadrukt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA). "Zoals de participatiebaan (waarbij mensen werkervaring opdoen terwijl ze wel hun uitkering behouden, red.) en de sociale werkvoorziening." Maar ze wil er nog een schepje bovenop doen.

Bron: 
Dagblad van het Noorden

Lees verder

Pages